ล้างถนนตามโครงการถนนปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5

วันที่ 7 ก.พ 62 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจ ทหาร ร่วมล้างถนนตามโครงการปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom