โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้าง หมู่ที่ 5

วันที่7 ก.พ.61เวลา15.00น. พลตรีทรงยศ อินทรเนตร รองเจ้ากรมการทหารช่างและคณะส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้างพื้นที่ ม.5 บ้านแม่พริก ต.หนองหล่มอ.ดอกคำใต้จ.พะเยาตามโครงการความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชปถัมภ์ูงบประมาณ 4.8 ล้านบาท

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom