กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ,ทสม.จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย และสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมทำฝายมีชีวิตและฝายดักตะกอนและทำเสวียนตามโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนตำบลหนองหล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ลำห้วยร่องช้าง ม.5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom