ของขัวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการ “1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยดำเนินการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้องทางให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ถนนสายดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สายทาง ระยะทางความยาว ถนน 1,347 เมตร กว้าง 4 เมตร เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อมอบให้ประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom