ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 12 ธค 61 เวลา08.30-10.30น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย และโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด โดยดำเนินโครงการ ณ บริเวณคลองข้างตลาดวัดศรีล้อม ตลาดและวัดศรีล้อม โดยพัฒนาคูคลองและทำความสะอาดตลาด ห้องน้ำตลาด ห้องน้ำวัดศรีล้อม ห้องน้ำเทศบาลและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom