นายอำเภอดอกคำใต้ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้ ได้พบปะ และมอบนโยบาย ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom