พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ ถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ ถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom