รับโล่ห์รางวัล ตำบล Long term care ดีเด่น

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ตำบลหนองหล่มรับโล่ห์รางวัล ตำบล Long term care ดีเด่น ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น และผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom