ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

วันนี้เวลา 09.00 น.พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และอาสาสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาบริเวณดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom