งานประเพณีสลากภัตบ้านแม่พริก

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้จัดกัณฑ์สลากเทศบาลตำบลหนองหล่ม ในการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสลากภัต ณ วัดแม่พริกเทพนิมิต หมู่ที่ 5 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom