วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. – 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวน 42 คน ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom