เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ตำบลหนองหล่ม มอบบ้านพอเพียง

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม มอบ บ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom