ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (ท่อจ่ายประปา) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก,หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-ิbidding) งบประมาณ 2,098,000 บาท

รายละอียด : ประกาศ รายละอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อจ่ายน้ำประปา) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก,หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม งบประมาณ 2,098,000 บาท …..Download

About nonglom