โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ท่อจ่ายน้ำประปา) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก,หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม งบประมาณ 2,098,000 บาท

รายละอียด : ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ท่อจ่ายน้ำประปา) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก,หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม งบประมาณ 2,098,000 บาท …..Download

About nonglom