โครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองหล่ม ฝ่ายปกครอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก และสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดแม่พริกเทพนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่มโดยมีพลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยาเป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom