โครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ฝ่ายปกครอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom