โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 12-13 ก.ย.2561 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่มและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม สร้างอาชีพให้บริการผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุและชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 7 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom