โครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม โรงเรียนบ้านใหม่และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

“>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom