ทต.บ้านหลวง และ อบต.บ้านแมวิน จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.หนองหล่ม

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาดูงาน ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom