กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานสานรักษ์ เพื่อสุขภาพ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานสานรักษ์ เพื่อสุขภาพ เที่ยวหนองหล่ม สร้างสุขให้ตำบลหนองหล่ม โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางการปั่น เก็บขยะจากเทศบาลตำบลหนองหล่มไปวัดศรีล้อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom