ปั่นจักรยานสานรักษ์เพื่อสุขภาพเที่ยว หนองหล่ม

เทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้ทำกิจกรรม big cleaning day 5 ส.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และวัดไชยมงคล ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น
วัดประชารัฐสร้างสุขตามแนวทาง 5 ส ของตำบลหนองหล่ม พร้อมทั้ง
ทำความสะอาดตลาดสดบ้านใหม่

;type=1″>โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom