เตือน แอบอ้างชื่อในนามสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.)

อำเภอดอกคำใต้ ได้รับหนังสือจากจังหวัดพะเยาว่า จังหวัดแพร่ได้แจ้งการกระทำกของกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างชื่อในนามสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) มีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นขบวนการกระทำหลอกลวงประชาชน โดยเชิญชวนให้ราษฏรในพื้นที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม และเสียค่าสมัครและลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกคนละ 300 บาท โดยแจ้งกับผู้สมัครว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธขอกู้เงินในกลุ่มผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท และเกษตรกรทั่วไป รายละ 60,000 บาท ซึ่งมีราษฏรถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวขยายการหลอกลวง จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนทราบโดยทั่วกัน

About nonglom