เชิญประชุมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554

เทศบาลตำบลหนองหล่ม เชิญส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม

About nonglom