แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ Archive

 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม , อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ร่วม จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม , อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ร่วม จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  Continue Reading...

 • กองทุนออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหลม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟใหม้บ้าน

  Continue Reading...

 • วันที่ 15 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยก้างปลา ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา,ทสม.ตำบลหนองหล่ม,สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม,ธกส.สาขาถ้ำปิน ,โรงเรียนบ้านปางงุ้น จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตร ณ บ้านสองแคว (บ้านปางงุ้น) หมู่ 6 ต.หนองหล่ม

  ก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยก้างปลา หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น

  วันที่ 15 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยก้างปลา ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา,ทสม.ตำบลหนองหล่ม,สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม,ธกส.สาขาถ้ำปิน ,โรงเรียนบ้านปางงุ้น จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตร ณ บ้านสองแคว (บ้านปางงุ้น) หมู่ 6 ต.หนองหล่ม

  Continue Reading...

 • จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสานา พระมหากษัตริย์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม

  จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสานา พระมหากษัตริย์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เนื่องในวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม

  จิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า

  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เนื่องในวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ทสจ.พะเยา ได้ดำเนินโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

  รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ทสจ.พะเยา ได้ดำเนินโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

  Continue Reading...

 • ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้นำเงินกองทุนออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดซื้ออาหารแห้งเพื่อเติมใส่ไว้ในตู้ปันสุข ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหล่มได้จัดตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และบริเวณหน้าวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  “กองทุนออมวันละบาท”เพื่อแบ่งปัน

  ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้นำเงินกองทุนออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดซื้ออาหารแห้งเพื่อเติมใส่ไว้ในตู้ปันสุข ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหล่มได้จัดตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และบริเวณหน้าวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  Continue Reading...

 • จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนบ้านแม่พริก (สันป่าม่วง) หมู่ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง จำนวน 2...

  จิตอาสาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม

  จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนบ้านแม่พริก (สันป่าม่วง) หมู่ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง จำนวน 2...

  Continue Reading...

 • วันที่ 28 เมษายน 2563 นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้,นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอดอกคำใต้ ,ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 -9 และประชาชน นววิถีเกษตรอินทรีย์หมู่ที่ 8 โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ผัก รวบรวมเมล็ดพันธ์ผัก และร่วมกันเพาะหว่านเมล็ดพันธ์ผักและปลูกพืชผักในแปลงเกษตร

  ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

  วันที่ 28 เมษายน 2563 นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้,นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอดอกคำใต้ ,ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 -9 และประชาชน นววิถีเกษตรอินทรีย์หมู่ที่ 8 โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ผัก รวบรวมเมล็ดพันธ์ผัก และร่วมกันเพาะหว่านเมล็ดพันธ์ผักและปลูกพืชผักในแปลงเกษตร

  Continue Reading...

 • พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก จำนวน 4 ฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

  จิตอาสาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ

  พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก จำนวน 4 ฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...