แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ Archive

 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทศกาลดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ อำเภอดอกคำใต้

  งานดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทศกาลดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ อำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้า้น คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 เมษายน 2562 หากมีความจำเป็นต้องเผา/พบเห็นการเผา โปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  60 วันอันตรายห้ามเผาเด็ดขาด

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้า้น คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 เมษายน 2562 หากมีความจำเป็นต้องเผา/พบเห็นการเผา โปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  โครงการกาดมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  Continue Reading...

 • วันที่ 7 ก.พ 62 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจ ทหาร ร่วมล้างถนนตามโครงการปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

  ล้างถนนตามโครงการถนนปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5

  วันที่ 7 ก.พ 62 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจ ทหาร ร่วมล้างถนนตามโครงการปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

  Continue Reading...

 • วันที่7 ก.พ.61เวลา15.00น. พลตรีทรงยศ อินทรเนตร รองเจ้ากรมการทหารช่างและคณะส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้างพื้นที่ ม.5 บ้านแม่พริก ต.หนองหล่มอ.ดอกคำใต้จ.พะเยาตามโครงการความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชปถัมภ์ูงบประมาณ 4.8 ล้านบาท

  โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้าง หมู่ที่ 5

  วันที่7 ก.พ.61เวลา15.00น. พลตรีทรงยศ อินทรเนตร รองเจ้ากรมการทหารช่างและคณะส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้างพื้นที่ ม.5 บ้านแม่พริก ต.หนองหล่มอ.ดอกคำใต้จ.พะเยาตามโครงการความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชปถัมภ์ูงบประมาณ 4.8 ล้านบาท

  Continue Reading...

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล อบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านห้วยฮุง หมู่1 ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย และประชาคมเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

  อบรมคัดแยกขยะ และประชาคมกิจการที่เป็นอันตราย

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล อบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านห้วยฮุง หมู่1 ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย และประชาคมเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ,ทสม.จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย และสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมทำฝายมีชีวิตและฝายดักตะกอนและทำเสวียนตามโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนตำบลหนองหล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ลำห้วยร่องช้าง ม.5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ,ทสม.จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย และสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมทำฝายมีชีวิตและฝายดักตะกอนและทำเสวียนตามโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนตำบลหนองหล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ลำห้วยร่องช้าง ม.5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

  Continue Reading...

 • วันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย...

  กิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

  วันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย...

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการ “1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยดำเนินการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้องทางให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ถนนสายดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สายทาง ระยะทางความยาว ถนน 1,347 เมตร กว้าง 4 เมตร เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อมอบให้ประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

  ของขัวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

  วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการ “1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยดำเนินการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้องทางให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ถนนสายดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สายทาง ระยะทางความยาว ถนน 1,347 เมตร กว้าง 4 เมตร เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อมอบให้ประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

  Continue Reading...