แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ Archive

 • วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม มอบ บ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ตำบลหนองหล่ม มอบบ้านพอเพียง

  วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม มอบ บ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 กันายายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมประชาคมตำบล เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน โพสต์ by หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

  เทศบาลตำบลหนองหล่มประชาคมตำบล เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาตำบล

  วันที่ 21 กันายายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมประชาคมตำบล เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน โพสต์ by หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองหล่ม ฝ่ายปกครอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก และสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดแม่พริกเทพนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่มโดยมีพลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยาเป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน

  โครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองหล่ม ฝ่ายปกครอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก และสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดแม่พริกเทพนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่มโดยมีพลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยาเป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน

  Continue Reading...

 • วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ฝ่ายปกครอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

  โครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ฝ่ายปกครอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

  Continue Reading...

 • วันที่ 12-13 ก.ย.2561 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่มและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม สร้างอาชีพให้บริการผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุและชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 7 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

  โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

  วันที่ 12-13 ก.ย.2561 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่มและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม สร้างอาชีพให้บริการผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุและชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 7 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

  Continue Reading...

 • วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม โรงเรียนบ้านใหม่และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

  โครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม โรงเรียนบ้านใหม่และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

  Continue Reading...

 • วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาดูงาน ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ทต.บ้านหลวง และ อบต.บ้านแมวิน จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.หนองหล่ม

  วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาดูงาน ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 29-30 ส.ค.2561 เทศบาลหนองหล่ม ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมจัดหางานและส่งเสริมการมีรายได้ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 7 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

  โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

  วันที่ 29-30 ส.ค.2561 เทศบาลหนองหล่ม ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมจัดหางานและส่งเสริมการมีรายได้ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 7 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

  Continue Reading...

 • งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตันให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านแม่พริก และโรงเรียนบ้านปางงุ้น

  โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตันให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านแม่พริก และโรงเรียนบ้านปางงุ้น

  Continue Reading...

 • วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานสานรักษ์ เพื่อสุขภาพ เที่ยวหนองหล่ม สร้างสุขให้ตำบลหนองหล่ม โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางการปั่น เก็บขยะจากเทศบาลตำบลหนองหล่มไปวัดศรีล้อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

  กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานสานรักษ์ เพื่อสุขภาพ

  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานสานรักษ์ เพื่อสุขภาพ เที่ยวหนองหล่ม สร้างสุขให้ตำบลหนองหล่ม โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางการปั่น เก็บขยะจากเทศบาลตำบลหนองหล่มไปวัดศรีล้อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...