บทความ Archive

 • ฉบับเดือน พฤษภาคม 2557

  Continue Reading...

 • ฉบับ ตุลาคม 2556

  Continue Reading...

 • ฉบับ กันยายน 2556

  Continue Reading...

 • การพัฒนาตำบลหนองหล่ม ท่านคิดว่าควรจะให้พัฒนาด้านใดมากที่สุด ? มันเป็นคำถามที่ถามง่าย ๆ หากจะให้ตอบแบบถูกใจแบบบ้าน ๆ ก็คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นคำตอบที่โดนใจมาก ๆ เพราะทำให้มีการพัฒนาจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง และ ถนนทางการเกษตรที่สามารถเดินทางไปทำการเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย แต่ลองมาคิดย้อนมองดูอีกที ว่า…. หากถนนคอนกรีตมีครบทุกเส้นทาง ถนนทางการเกษตรก็เดินทางไปมาอย่างสะดวกสบาย แต่ในขณะที่ชาวตำบลหนองหล่มส่วนมากส่งลูกหลานไปเรียนปริญญา จึงขอถามต่อว่า… แล้วลูกหลานของท่านจะกลับมาตำบลหนองหล่มเพื่อทำการเกษตรหรือไม่ แล้วอนาคตใครจะเป็นคนที่ได้ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ? คำถามนี้เริ่มจะตอบยาก แล้วท่านคิดว่าตำบลหนองหล่ม กำลังต้องการอะไร ?

  บทความ : ตำบลหนองหล่ม กำลังต้องการอะไร ?

  การพัฒนาตำบลหนองหล่ม ท่านคิดว่าควรจะให้พัฒนาด้านใดมากที่สุด ? มันเป็นคำถามที่ถามง่าย ๆ หากจะให้ตอบแบบถูกใจแบบบ้าน ๆ ก็คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นคำตอบที่โดนใจมาก ๆ เพราะทำให้มีการพัฒนาจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง และ ถนนทางการเกษตรที่สามารถเดินทางไปทำการเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย แต่ลองมาคิดย้อนมองดูอีกที ว่า…. หากถนนคอนกรีตมีครบทุกเส้นทาง ถนนทางการเกษตรก็เดินทางไปมาอย่างสะดวกสบาย แต่ในขณะที่ชาวตำบลหนองหล่มส่วนมากส่งลูกหลานไปเรียนปริญญา จึงขอถามต่อว่า… แล้วลูกหลานของท่านจะกลับมาตำบลหนองหล่มเพื่อทำการเกษตรหรือไม่ แล้วอนาคตใครจะเป็นคนที่ได้ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ? คำถามนี้เริ่มจะตอบยาก แล้วท่านคิดว่าตำบลหนองหล่ม กำลังต้องการอะไร ?

  Continue Reading...

 • จากการที่ตำบลหนองหล่มได้เป็นแม่ข่ายตำบลสุขภาวะ ภาคเหนือตอนบน โดยมีศูนย์ประสานงานล้านนา(อบต.ดอนแก้ว) เป็นผู้ประสานงานภาคเหนือตอนบนนั้น ตำบลหนองหล่มได้เน้นการพัฒนาคน โดย ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลด้วยกัน เช่น การจัดการโฮมสเตย์ การจัดการแหล่งเรียนรู้ 26 แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนในตำบลหนองหล่ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้ตำบลหนองหล่มก้าวไปสู่ตำบลน่าอยู่ หากเพียงแต่…. คนในตำบลหนองหล่ม ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะทำให้ตำบลหนองหล่มเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้ โดยยึดหลัก พึ่งรัฐให้น้อย พึ่งตัวเองให้มาก การพัฒนาตำบลหนองหล่มให้ยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ครอบครัว ผู้นำชุมชน สร้างคนดี คนเก่ง ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาตำบลหนองหล่มทุกด้าน เช่น...

  บทความ ก้าวต่อไป… ของตำบลหนองหล่ม จะเป็นอย่างไร

  จากการที่ตำบลหนองหล่มได้เป็นแม่ข่ายตำบลสุขภาวะ ภาคเหนือตอนบน โดยมีศูนย์ประสานงานล้านนา(อบต.ดอนแก้ว) เป็นผู้ประสานงานภาคเหนือตอนบนนั้น ตำบลหนองหล่มได้เน้นการพัฒนาคน โดย ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลด้วยกัน เช่น การจัดการโฮมสเตย์ การจัดการแหล่งเรียนรู้ 26 แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนในตำบลหนองหล่ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้ตำบลหนองหล่มก้าวไปสู่ตำบลน่าอยู่ หากเพียงแต่…. คนในตำบลหนองหล่ม ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะทำให้ตำบลหนองหล่มเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้ โดยยึดหลัก พึ่งรัฐให้น้อย พึ่งตัวเองให้มาก การพัฒนาตำบลหนองหล่มให้ยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ครอบครัว ผู้นำชุมชน สร้างคนดี คนเก่ง ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาตำบลหนองหล่มทุกด้าน เช่น...

  Continue Reading...