ข่าวเด็ด Archive

 • วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่มให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ทีมชาย สเตจที่ 4 เส้นทางภายใน จ.น่าน – พะเยา ในจุดจับเวลา IS2 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ระยะทางในการแข่งขัน 145.50

  การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”

  วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่มให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ทีมชาย สเตจที่ 4 เส้นทางภายใน จ.น่าน – พะเยา ในจุดจับเวลา IS2 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ระยะทางในการแข่งขัน 145.50

  Continue Reading...

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับคณะสงฆ์ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม กรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกบิณฑบาตรตานต่อในพื้นที่ตำบลหนองหล่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง และบริจาคเงินยอดบริจาคเงิน 20,539 บาท ข้าวสาร 5 กระสอบ และมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย

  บิณฑบาตรตานต่อ

  วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับคณะสงฆ์ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม กรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกบิณฑบาตรตานต่อในพื้นที่ตำบลหนองหล่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง และบริจาคเงินยอดบริจาคเงิน 20,539 บาท ข้าวสาร 5 กระสอบ และมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย

  Continue Reading...

 • วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  โครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันนี้เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ พร้อมพนักงานเทศบาล มอบเงินโครงการออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้ พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และ พ.ต.อ.สมภพ สุภาพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้มอบเงินและสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

  ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

  วันนี้เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ พร้อมพนักงานเทศบาล มอบเงินโครงการออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้ พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และ พ.ต.อ.สมภพ สุภาพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้มอบเงินและสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

  Continue Reading...

 • วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัยถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานนำข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และในเวลา 10.30 น.ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณดงหอหนองหล่ม และพัฒนาแหล่งน้ำดงหอหนองหล่ม เพื่อกำจัดเศษสวะกิ่งไม้ และวัชพืช

  วันท้องถิ่นไทย

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัยถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานนำข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และในเวลา 10.30 น.ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณดงหอหนองหล่ม และพัฒนาแหล่งน้ำดงหอหนองหล่ม เพื่อกำจัดเศษสวะกิ่งไม้ และวัชพืช

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6/2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 นำโดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลหนองหล่มและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้

  กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด

  วันที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6/2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 นำโดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลหนองหล่มและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ต้องไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประทศเป็นสำคัญ

  สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

  การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ต้องไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประทศเป็นสำคัญ

  Continue Reading...

 • วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่ โดยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำร่องช้าง และลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  จิตอาสา”ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่

  วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่ โดยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำร่องช้าง และลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 5 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

  งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

  วันที่ 5 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...