ข่าวเด็ด Archive

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วงหมู่ที่ 4 บ้านท่านคร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำลำธารและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอาหารให้กับนกยูงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

  จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วงหมู่ที่ 4 บ้านท่านคร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำลำธารและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอาหารให้กับนกยูงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

  Continue Reading...

 • วันที่ 21ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  วันที่ 21ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในเวลาช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในเวลาช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

  กิจกรรมสลากภัตวัดไชยมงคล

  วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ ห้วยจำป่าหยาบ บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5

  ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ ห้วยจำป่าหยาบ บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5

  Continue Reading...

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และ ในเวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม(พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม...

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และ ในเวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม(พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม...

  Continue Reading...

 • วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เวลา 07.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ,พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เวลา 07.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ,พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน พร้อมด้วยปลัด/รองปลัด/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เป็นตัวแทนของประชาชนตำบลบ้านปิน มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัยไฟใหม้ ราย นางสมศรี เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก เป็นเงินจำนวน 25,570 บาท พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และเสื้อผ้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ และประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

  ตำบลบ้านปินมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยตำบลหนองหล่ม

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน พร้อมด้วยปลัด/รองปลัด/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เป็นตัวแทนของประชาชนตำบลบ้านปิน มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัยไฟใหม้ ราย นางสมศรี เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก เป็นเงินจำนวน 25,570 บาท พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และเสื้อผ้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ และประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม , อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ร่วม จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม , อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ร่วม จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  Continue Reading...

 • วันที่ 15 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยก้างปลา ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา,ทสม.ตำบลหนองหล่ม,สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม,ธกส.สาขาถ้ำปิน ,โรงเรียนบ้านปางงุ้น จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตร ณ บ้านสองแคว (บ้านปางงุ้น) หมู่ 6 ต.หนองหล่ม

  กองทุนออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหลม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟใหม้บ้าน

  วันที่ 15 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยก้างปลา ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา,ทสม.ตำบลหนองหล่ม,สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม,ธกส.สาขาถ้ำปิน ,โรงเรียนบ้านปางงุ้น จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตร ณ บ้านสองแคว (บ้านปางงุ้น) หมู่ 6 ต.หนองหล่ม

  Continue Reading...