ข่าวเด็ด Archive

 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา10.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ บริเวณแหล่งน้ำ ดงหอ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อให้สมาชิกจิตอาสาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ดงหอหนองหล่ม

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา10.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ บริเวณแหล่งน้ำ ดงหอ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อให้สมาชิกจิตอาสาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน

  Continue Reading...

 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดบ้านใหม่ไชยมงคล และถวายเทียนเข้าพรรษาวัดไชยมงคล วันศรีล้อม วัดแม่พริก วัดคูหาศรีคีรีช้ย โดยได้รับเกียรติจากนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ และปลัดอาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ...

  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดบ้านใหม่ไชยมงคล และถวายเทียนเข้าพรรษาวัดไชยมงคล วันศรีล้อม วัดแม่พริก วัดคูหาศรีคีรีช้ย โดยได้รับเกียรติจากนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ และปลัดอาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ...

  Continue Reading...

 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนันตำบลหนองหล่ม,ประชาชนจิตอาสาหมู่ที่่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบ้านหนองหล่ม

  จิตอาสาพัฒนาบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนันตำบลหนองหล่ม,ประชาชนจิตอาสาหมู่ที่่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบ้านหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดย ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลม ร่วมโครงการ “จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด” โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดใหม่ไชยมงคล

  กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดย ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลม ร่วมโครงการ “จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด” โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดใหม่ไชยมงคล

  Continue Reading...

 • โครงการ(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา …………………………………………………… วันนี้เวลา 10.00 น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี...

  โครงการ(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก 1 แหล่งน้ำ 1สวนสาธารณะ 1 อำเภอ

  โครงการ(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา …………………………………………………… วันนี้เวลา 10.00 น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี...

  Continue Reading...

 • วันนี้ 08.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ร่วมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สเตจที่ 5 เส้นทางภายใน จ.พะเยา...

  การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”สเตจที่ 5

  วันนี้ 08.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ร่วมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สเตจที่ 5 เส้นทางภายใน จ.พะเยา...

  Continue Reading...

 • วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่มให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ทีมชาย สเตจที่ 4 เส้นทางภายใน จ.น่าน – พะเยา ในจุดจับเวลา IS2 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ระยะทางในการแข่งขัน 145.50

  การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”

  วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่มให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ทีมชาย สเตจที่ 4 เส้นทางภายใน จ.น่าน – พะเยา ในจุดจับเวลา IS2 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ระยะทางในการแข่งขัน 145.50

  Continue Reading...

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับคณะสงฆ์ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม กรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกบิณฑบาตรตานต่อในพื้นที่ตำบลหนองหล่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง และบริจาคเงินยอดบริจาคเงิน 20,539 บาท ข้าวสาร 5 กระสอบ และมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย

  บิณฑบาตรตานต่อ

  วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับคณะสงฆ์ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม กรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกบิณฑบาตรตานต่อในพื้นที่ตำบลหนองหล่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง และบริจาคเงินยอดบริจาคเงิน 20,539 บาท ข้าวสาร 5 กระสอบ และมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย

  Continue Reading...

 • วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  โครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...